03 november 2008

Babel reflekterar över semikolon

Litteraturmagasinet Babel presenterar en animerad skrivarskola på webben. Tredje delen handlar om semikolon.

Och här är ett annat gammalt inlägg. Lottens råd om hur semikolon ska användas tål att upprepas:
Det som står framför semikolonet ska vara en fullständig sats och det som står efter semikolonet ska vara en fullständig sats och de två satserna ska ha med varandra att göra.