08 december 2006

Språkkalendern, lucka 8

Vilka av följande uttryck är inte språklig dubbelspioner som i själva verket jobbar för främmande makt?


Det är upp till dig.
Vi måste öppna upp för fler åsikter.
Han lämnade klockan fem.
Sigrid gjorde denna bro.
Benchmarking är kul!
Sibbe från Vi avlade nittio år gammal en son.
Har du släckt ner?
Erik lät resa stenen.
Ont krut förgås inte så lätt.
Verksamhetsmål i termer av förväntade studieresultat.
Alla måste committa sig för att samarbetet ska funka.
Bli vår gäst.
Ha en bra dag.

PS Facit till lucka 6 och 7 kommer -- när ni minst anar det.

16 Comments:

Anonymous Ulla said...

Min gissning: Erik lät resa stenen. Det är hederlig svenska från vikingatiden (runstenar osv). De andra är översatta eller annars påverkade av utrikiskan. Är jag faktiskt först idag??

2006-12-08 13:34  
Anonymous Magnus said...

Vad är en 'dubbelspion'?

Nåja ... ('ds' står för 'dubbelspion').

Vi måste öppna upp för fler åsikter. (öppna upp är en ds)
Sigrid gjorde denna bro.
Benchmarking är kul! (vanligt låneord - ej ds)
Har du släckt ner? (släckt ner - typisk ds)
Verksamhetsmål i termer av förväntade studieresultat. (vanlig bullshitting - ej ds)
Alla måste committa sig för att samarbetet ska funka. (vanlig bullshitting - ej ds)

Helt ute och reser ... ?

2006-12-08 14:11  
Anonymous Magnus said...

Olle/Lotten said, 'Facit till lucka 6 och 7 kommer -- när ni minst anar det.'

... så om jag sitter och 'anar det' under de två närmsta dagarna, så kommer det alltså inte -- å då borde jag ju inte sitta och 'ana det', vilket kan innebära att det alltså kommer inom två dagar ... eller?

2006-12-08 14:18  
Anonymous Anonym said...

Om med dubbelspion förstås anglicismer av olika slag så röstar jag på

Sigrid gjorde denna bro.
Sibbe från Vi avlade nittio år gammal en son.
Erik lät resa stenen.
Ont krut förgås inte så lätt

Benchmarking är kul! är ett specialfall. Ett rent engelskt uttryck i en i övrigt inhemskt korrekt uppbyggd mening. Det får stå utanför pga ordet...

2006-12-08 15:00  
Anonymous Ulla said...

jag skrev ju ett inlägg till, som inte syns!!! Konstigt!

Jag kompletterar, jag var visst för ivrig och såg inte att frågan var VILKA (dvs pluralis):

Sigrid gjorde denna bro.

Sibbe från Vi avlade nittio år gammal en son.

Erik lät resa stenen.

Ont krut förgås inte så lätt.

2006-12-08 15:34  
Blogger aequinoxia said...

Ont krut är väl en felöversättning från tyska, är det inte så?

2006-12-08 15:57  
Blogger aequinoxia said...

Själv hade jag kunnat använda alla uttrycken utom 5, 10, 11 och 12. Blir jag portad nu?

2006-12-08 15:58  
Blogger Cecilia N said...

Meningarna om Sigrid, Sigge och Erik är nog gamla hederliga svenska meningar.
Ont krut förgås inte så lätt härstammar från tyskan.
Resten antar jag är från anglosaxiska världen.

Trots att det redan fanns 7 kommentarer så trodde jag, tills jag klickade på kommentarlänken att jag var först.

wv: fhjiiu. Felstavat Fuji?

2006-12-08 16:12  
Anonymous Ami said...

Erik lät resa stenen. Uppvuxen i Sigtuna har jag läst lika många runstenar som böcker. Alla andra är dubbelspioner så det stänker om det.

2006-12-08 17:04  
Anonymous Ulla said...

Krut betyder ört eller krydda. I danskan finns ju fortfarande ukrudt, som betyder ogräs. Men det är sant: tyskans Kraut måste ju vara samma ord. Men det är sen en annan sak vilken väg ordet gått---

2006-12-08 17:07  
Anonymous Magnus said...

För att förtydliga mig, så hävdar jag (envist) att en 'dubbelspion' är ett engelskt importord som i svenskan skapat en 'kaka på kaka'-effekt. Till exempel har folk börjat skriva/säga 'starta upp' (fr. start up), när det räcker att skriva/säga 'starta'.

Alltså hittar vi dubbelspionerna i uttryck '2' (öppna upp) & '7' (släckt ner).

2006-12-08 17:09  
Anonymous Magnus said...

PS: Man kan väl inte skriva '... språklig dubbelspioner ...'?

PPS: I så fall är jag inte ensam om att snubbla med fingrarna bland tangenterna :-)

2006-12-08 17:15  
Blogger jovanna said...

Jag tror på Erik och krutet. Sigrid verkar vara en konstig filur.

2006-12-08 19:52  
Blogger den blyga said...

Tre runstenar är vad som återstår:
Sigrid
Sibbe och Erik
finner nåd för den arkaiska granskningen!

2006-12-08 19:59  
Anonymous Marika said...

Alltså... frågan är väl också vad som ska räknas? Om man inte ska räkna låneord så får man ju ta bort det mesta, eftersom vi har en stark influens av bla tyska.
Så jag anser att följande är riktiga:

Sibbe från Vi avlade nittio år gammal en son.
Erik lät resa stenen.
Ont krut förgås inte så lätt.

2006-12-08 22:43  
Anonymous Marika said...

Ont krut.. finns förresten med i Svensk handorbok.

2006-12-08 22:45  

Skicka en kommentar

<< Home