18 december 2006

Facit, lucka 12

I tal använder vi pauser, som i skrift ersätts av olika skiljetecken. Ett komma motsvarar en kort paus, en punkt en lång. Däremellan har vi semikolon (och tankstreck). Och i löpande text består satsen efter semikolonet som regel av en fullständig huvudsats.

Så här kan det se ut:

Lär dig älska semikolonet, du ska finna att det är en verklig vän.
Lär dig älska semikolonet; du ska finna att det är en verklig vän.
Lär dig älska semikolonet. Du ska finna att det är en verklig vän.

Just i det här fallet tycker jag att semikolon – och tankstreck! – passar bäst.

Semikolon kan också användas för att skilja grupper av bokstäver eller siffror från varandra. Två punkter i ett tvådimensionellt koordinatsystem kan alltså skrivas så här:

3,4; 7,5

Däremot ska man inte använda semikolon vid uppräkning. Då är det kolon som gäller:

Artikeln finns i tre färger: röd, gul och blå.

Efter semikolonet ska det vara mellanslag och liten bokstav.

Till sist. En undersökning av tidningstexter visar att under de senaste 30 åren har användningen av semikolon minskat kraftigt. Däremot har tankstreck blivit mer populärt.

/Per Stenson

Vinnare blir Marie!

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

... Vore intressant att dessutom få ta del av resultatetn av en undersökning som har granskat den rätta versus felaktiga användningen och huruvida de har ökat eller minskat. Semikolonet verkar vara något slags modetecken som folk slänger in lite här och var för att det är snyggt eller något.

/crrly

2006-12-18 10:46  
Blogger den blyga said...

Jag tillhör ju di gamle och använder semikolon när det faller sig - men har nog inte varit konsekvent med LITEN bokstav efter;.

Men det ska´ jag vara hädanefter!

2006-12-18 14:25  
Anonymous marie said...

Men OJ! Jag vann, det trodde jag inte.
Vilken ära. Vad gör jag nu?

2006-12-19 07:14  
Blogger Olle said...

Marie: Skicka din (eller en kompis', om du vill vara anonym) till info@bergman.com.

2006-12-19 14:54  
Blogger Cecilia N said...

Koordinater skriver man ju inom parentes: (3,4) (7,5). Men huruvida det dessutom ska vara semikolon har jag förträngt.

2006-12-19 15:00  
Blogger Olle said...

Marie: Glömde ordet ”postadress” i meningen ovan.

2006-12-19 18:46  
Anonymous eh said...

du använder korta tankstreck... dom ska absolut vara långa som skiljetecken. kom igen nu!

2006-12-20 23:04  

Skicka en kommentar

<< Home