14 december 2006

Språkkalendern, lucka 14

Vad är det för skillnad på prova och pröva?

6 Comments:

Anonymous Mattias said...

Detta läste jag om rätt nyligen. Pröva har en mer seriös klang, och är någonting man gör i ett labb eller i en vetenskaplig uppsats (till exempel prövar samband).

Prova är mer vardagligt, till exempel att prova en ny glassort.

2006-12-14 14:37  
Anonymous Magnus said...

Jag kan bara tillägga att det är två 'prickar' som skiljer orden, dvs. jag orkar inte tänka ut något -- speciellt inte som en 'mattias' redan knåpat ihop något som verkar vettigt.

... och jag som precis skrivit en så kallad vetenskaplig lic-avhandling.)

2006-12-14 15:00  
Anonymous Ami said...

Jag för min del prövar även nya glassorter! Det går högst vetenskapligt till! Men frågar du min gamla kemifröken så anser nog hon att jag verkligen inte ägnade mig åt vetenskapliga prövningar i klassrummet.

2006-12-14 17:02  
Anonymous Agneta said...

En domstol prövar något.

Jag provar t.ex. kläder och prövar om mina teorier om klädmode är gångbara.

2006-12-14 17:36  
Anonymous Ulrika said...

Utöver två prickar så orkar jag inte förklara men svaret återfinns i Språkrådets frågelåda

2006-12-14 21:18  
Blogger den blyga said...

Efter länken till språkrådet finns inte mycket att tillägga.
Reflektion dock:
Det är större skillnad på provning och prövning än på prova och pröva!?

2006-12-15 20:11  

Skicka en kommentar

<< Home