14 december 2006

Pausunderhållning för förbryllade besökare

Den här julkalendern fungerar i mångt och mycket ungefär som livet
självt. Istället för att öppna lucka 1 och sedan presentera facit
till den och sedan öppna lucka 2 och helt logiskt presentera facit
till lucka två enligt detta mönster: L1, F1, L2, F2 … har Språkpolis
lyckats med följande ekvation:

L1, F1, L2, L3, L4, F2+F3, L5, F4+F5+L6, L7, L8, L9, F7, F8, L10,
L11, F6 (!), L12, F11, L13, L14, F ..?


(”Livet” symboliserar i själva verket ordningen i Olles hjärna. Ordet
”lucka” är i själva verket mitt minne. Facit är en bild av det
historiska skeendet i parenteser.)

2 Comments:

Anonymous Ulla said...

Följande stump ur en finlandssvensk snapsvisa passar väl bra så här i advents- och glöggtider:

Minne! Jag har tappat mitt minne!
Är jag svensk eller finne?
Kommer inte ihåg...

Inne! Är jag ut eller inne?
Jag har luckor i minne,
såna små alko-hål...

2006-12-14 12:40  
Anonymous Magnus said...

... men Olle är nykterist, så han kan inte skylla på alko-hål.

2006-12-14 14:47  

Skicka en kommentar

<< Home