17 december 2006

Språkkalendern, lucka 16

Ange en homonym med minst fyra olika betydelser.

12 Comments:

Anonymous Ulla said...

Det första jag kom att tänka på var MITT
1) min, MITT, mina (dvs poss. pron)
2) MITT mellan Stockholm och Göteborg (vid halva sträckan)
3) MITT i magen (rakt i)
4) De valde en ur sin MITT (sin krets)

2006-12-17 18:46  
Anonymous Ulla said...

dessutom:
5) I bilden MITT sitter hon (i centrum av bilden)
6) MITT för näsan (framför); men det är kanske för nära nr 3?

2006-12-17 18:49  
Anonymous Ulla said...

5) ska ju förstås vara
i bildens MITT

så där kan det gå när man blir ivrig...
:-)

2006-12-17 18:50  
Anonymous 'amonym said...

Vad:
vad, vad, vad och vad.
En kroppsdel mellan foten och knäet, vadslagning, ett vadställe, och ett frågeord.

2006-12-17 19:40  
Anonymous Ami said...

FIL
Fil som man äter
En fil som man filar naglar med
Man byter fil när man kör bil
En fil som finns i datorn

2006-12-17 20:02  
Anonymous helena t said...

Plan:
- Jag har en PLAN (Sickan).
- En PLAN yta.
- Ett flygPLAN.
- Ett våningsPLAN.

2006-12-17 20:18  
Anonymous Agneta said...

1. filen (nagelfilen)
2. filen (filmjölken)
3. filen (datafilen)
4. filen (vänsterfilen i trafiksammanhang)

2006-12-17 20:55  
Anonymous Agneta said...

Såg inte att FIL redan fanns inlagt.
Mitt FILEN är ju ungefär samma.

2006-12-17 20:57  
Anonymous Anonym said...

Bättre att springa i fel fil än att fila i fel springa

2006-12-17 21:34  
Blogger Cecilia N said...

Halt.

Haalt som på is.
Halt som en häst på tre ben.
Halt som i salthalt.
Halt! Stanna!

2006-12-17 22:15  
Anonymous crrly said...

Jag lyckades (skrytvarning...) få fler poäng än max på ett grammatikprov i gymnasiet för att jag angav fler ordklasser som ordet sedan kunde tillhöra än vad läraren hade kommit på. Extraordklassen var förstås substantiv.

2006-12-18 10:48  
Blogger den blyga said...

tåg
1. SJ-tåg
2. demonstrationståg
3. grövre rep
4. typ av gräsliknande växt (fryle)

VAD amonym är en tjusig neologism!

2006-12-18 14:51  

Skicka en kommentar

<< Home