19 december 2006

Facit, lucka 14

Att pröva innebär att man (nu citerar jag NE) ”utför prov på något
abstrakt eller mer komplicerat” medan att prova är ett lite simplare
test, som i att prova kläder – alltså att ”använda på prov”. När man
söker in till en speciell skola med inträdesprov, ”prövar man in”.
Fast nu är ju inte alla så noga med att välja o och ö i rätt
formuleringar idag. (Inte ens Språkpolisen.)

En hemlis: jag har faktiskt utrett frågan tidigare här på Språkpolis.

/Lotten

Magnus vinner en lusbok eller webbtextsbok!

1 Comments:

Anonymous Magnus said...

Oj! Jag såg precis att jag vunnit något (efter att skamligen ha svikit språkpolisen på upploppet).

Jag vill absolut ha en webbskrivarbok.

2006-12-27 12:31  

Skicka en kommentar

<< Home