15 maj 2007

Tips för den som skriver intyg

• Ett intyg ska ju ha dokumentnamnet INTYG på det vanliga stället, inte centrerat, som ofta är fallet. Rakt under dokumentnamnet står datumet (se annat förslag nedan).

• Om man jämför med andra dokument så är skillnaden att man som regel inte har någon mottagare (adressat, närvarande osv) att vända sig till. Därför får man hoppa över den delen.

• En ärendemening i fet stil och 14 punkter (om brödtexten är i 12 p) ska förstås inte innehålla ordet "intyg", eftersom dokumentnamnet redan talat om att det är ett intyg. Normalt skriver man t.ex. ”Tjänst som ...” eller om det är ett läkarintyg (vilket väl är mer aktuellt här) så nämner man sjukdomens namn.

• Ibland lägger man in personens namn i ärendemeningen, men det går också att sätta det i början av brödtexten.

• Brödtexten inleds ofta med ”Härmed intygar undertecknad ...”. Mitt förslag är ”Jag intygar ...”. Mer ärligt och rakt på sak.

• Den avslutande hälsningsfrasen får man också hoppa över, eftersom man inte har någon att hälsa till. Att bara underteckna kan se torftigt ut och därför flyttar man ibland datumet hit och avrundar då med t.ex.
Stockholm 14 maj 2007
Om man är verksam inom sjukvården bör man känna till innehållet i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Här finns också direktlänkar till de intygsblanketter som ska användas i ”särskilda fall”, bl.a. i samband med anordnande av godmanskap eller vid psykiatrisk tvångsvård.

/Per S. & Olle B.