01 december 2006

Reinfeldtsk kontamination

Hör det inte till en journalists uppgift att vara lite bussig när intervjupersonen snubblar på grammatiken? Nog hade Lena Hennel och Lova Olsson på SvD kunnat sanera denna Reinfeldtska kontamination (det handlar om Danielssons ovissa öde på UD):
Statsminister Fredrik Reinfeldt hoppas att frågan ”snart ska vara utlöst”.
Det är ju uppenbart att han i hastigheten har låtit de två uttrycken
  • ”snart vara utredd”
  • ”snart vara löst”
smälta samman.