15 september 2006

En lite vänligare påminnelse

En trevlig person jag känner skickade mig en ”påminnare”. Ett trevligt nyord som av honom användes som en lite mindre uppfordrande form av ordlistans påminnelse.

På webben har påminnare börjat användas som benämning på tekniska tjänster som påminner oss, t.ex. via automatiska mejl- eller sms-utskick. Ordet ”bältespåminnare” ger f.ö. 26 800 träffar vid en googling.